Zdravstveni pregledi u našoj ponudi

PRVI KORAK DO ZDRAVLJA

Rendgenski pregled dojki

Mamografija

Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se otkrivaju tumori i druge promjene dojki koje su premale da bi se mogle napipati samopregledom dojki. Cilj mamografije je rano otkrivanje karcinoma dojke, što omogućava pravovremeni početak liječenja i smanjenje stope smrtnosti. Mamografija predstavlja zlatni standard i najvažniju radiološku slikovnu metodu u dijagnosticiranju raka dojke.

Rak dojke je zloćudna bolest koja nastaje kada normalne žljezdane stanice dojke promijene svoja svojstva te počnu nekontrolirano rasti, umnožavati se i uništavati okolno zdravo tkivo. Takve promijenjene stanice mogu potom dospjeti u limfne i/ili krvne žile te tako proširiti bolest u druge dijelove tijela.

Rak dojke je najčešće sijelo raka u žena u svijetu te predstavlja velik javnozdravstveni problem, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Od raka dojke najčešće obolijevaju žene iznad pedesete godine života, ali u najnovije vrijeme sve češće obolijevaju i mlađe žene u četrdesetim, tridesetim i dvadesetim godinama. Muškarci također mogu oboljeti od raka dojke, ali puno rjeđe nego žene. Jedan posto svih zabilježenih slučajeva raka dojke zabilježeno je kod muškog spola.

Preporučuje se da žene počnu sa samopregledom dojki već od dvadesete godine života, nakon 25. odnosno 30. godine života preporučuje se jednom godišnje obaviti klinički i ultrazvučni pregled dojki, a između 38. i 40. godine života potrebno je obaviti tzv. inicijalnu mamografiju, uz ultrazvučne kontrole svakih 6 mjeseci do godinu dana. Ako žena ima pozitivnu obiteljsku anamnezu, preporučuje se i ranije započeti s mamografskim pregledima. Mamografija se potom preporučuje svake dvije godine. Nakon 50. godine života preporučuje se obaviti mamografiju jedanput godišnje. Ovih smjernica se možete pridržavati sve do trenutka kada Vam liječnik ne preporuči drugačije.

Mamografsko snimanje u žena generativne dobi najbolje je obaviti od petog do desetog dana menstrualnog ciklusa.

Priprema za mamografiju

Prilikom dolaska na mamografski pregled nemojte koristiti kremu za tijelo, mlijeko za tijelo, losione za tijelo, dezodoranse niti pudere. Ova sredstva mogu se vidjeti na snimci i imitirati patološke promjene što otežava tumačenje i interpretaciju nalaza. Prije početka snimanja radiološki tehnolog dužan Vam je objasniti princip pretrage i uzeti anamnezu, tj. uzeti podatke o eventualnim promjenama na dojkama, tegobama, o postojanju implantata i slično.

Mamografski pregled traje od 15 do 20 minuta. Odjeća se skida do pojasa, skida se nakit (ogrlice, naušnice) i zauzima se stojeći stav. Radiološki tehnolog zatim pomoću uređaja komprimira dojku. Kompresija u prosjeku traje 5 do 10 sekundi i može izazvati nelagodu kod pacijenata. Većom kompresijom dojke smanjuje se doza zračenja i dobivamo kvalitetniju snimku.

Mamografija prikazuje dojku u visokoj rezoluciji i kontrastu uz što manju dozu zračenja. Standardno se snimaju kraniokaudalne i kose mediolateralne (CC i MLO) projekcije svake dojke. Ove projekcije omogućuju prikaz cijele dojke, pektoralnog mišića i pazušne regije. Nakon obavljene mamografije liječnik specijalist radiologije očitava mamografske snimke i izdaje mamografski nalaz.

Potpuno siguran i bezbolan

Ultrazvuk

Ultrazvuk je neinvazivna medicinska dijagnostička metoda u kojoj se pomoću ultrazvučnog aparata tj. sonde, električna energija pretvara u zvuk, zvuk se reflektira od tkiva, reflektirani zvuk se konvertira u električni signal i tako se prikaže slika pregledavanog organa na ekranu aparata. Ultrazvučni pregledi ne koriste ionizirajuće zračenje, pa su na takav način potpuno sigurni i bezbolni za pacijente i pogodni za pacijente svih uzrasta i dobi. Ultrazvuk možemo koristiti kao primarni zdravstveni pregled ili kao nadopunu na neki prethodno već učinjeni pregled.

Poliklinika Kantrida nudi ultrazvučne preglede:

UTZ DOJKI

UTZ ABDOMENA

UTZ PROSTATE

UTZ ŠTITNJAČE

UTZ VRATA

UTZ AKSILA

UTZ PREPONA

UTZ LIMFNIH ČVOROVA

UTZ POVRŠINSKIH STRUKTURA

UTZ KUKOVA

UTZ DJEČJIH KUKOVA

OSTALI ULTRAZVUCI

Mjerenje protoka kroz krvne žile

Color Doppler

Color Doppler je vrsta ultrazvučnog pregleda kojom se mjeri protok kroz krvne žile, brzina protoka kroz krvne žile i smjer protoka kroz krvne žile uz istovremeni morfološki prikaz okolnih struktura. Bazira se na tzv. Dopplerovom efektu. Slika se dobije pomoću izračuna Dopplerskog pomaka, odnosno razlike između primljene i odaslane frekvencije zvuka objekta koji je u pokretu (krvne stanice). Kada emitirani ultrazvučni val udari u krvnu stanicu koja je u pokretu ona će reflektirati ultrazvučni val čija frekvencija ovisi o brzini i smjeru gibanja krvi.

Priprema za Color Doppler

Prilikom naručivanja pacijent dobiva upute za pripremu ovisno o dijelu tijela koji se snima. Pregled Color Dopplerom traje od 15 do 30 minuta. Pacijent se najčešće nalazi u ležećem ili sjedećem položaju.

Pregledavani dio tijela se prekriva manjom količinom gela na bazi vode kako bi se eliminirao zrak između sonde i kože. Na takav se način ultrazvučni valovi mogu optimalno iskoristiti. Zatim liječnik pomiče odgovarajuću sondu preko područja na kojem se nalazi željeni organ ili dio tijela za pregled. Prilikom pregleda možete osjetiti blagi pritisak sonde dok se pomiče po tijelu. Ako se radi Color Doppler žila, možete čuti pulsirajuće zvukove različite visine. Po završetku pregleda izdaje se nalaz i dobiva preporuka o daljnjem praćenju eventualnih promjena, odnosno o idućoj redovnoj kontroli ako je nalaz uredan.

UTZ COLOR DOPPLER KAROTIDA

UTZ COLOR DOPPLER VENA / ARTERIJA RUKU

UTZ COLOR DOPPLER VENA / ARTERIJA NOGU

UTZ COLOR DOPPLER OSTALOG ŽILJA

Procjena zdravlja kostiju

Denzitometrija

Denzitometrija je medicinska dijagnostička pretraga čiji je cilj procjena i izračun koštane površine, mineralnog sadržaja kostiju i mineralne gustoće kostiju. Kada je u pitanju dijagnoza osteoporoze, denzitometrija predstavlja zlatni je standard te ima presudnu važnost pri procjeni rizika od loma kostiju i pri praćenju terapijskog odgovora.

Osteoporoza je stanje u kojem se količina koštanog tkiva smanjuje u mjeri u kojoj se može povećati mogućnost loma čak i pri normalnim opterećenjima. Osteopenija je manje uznapredovalo stanje gubitka koštanog tkiva od osteoporoze.

Denzitometrija je preporučena metoda procjene zdravlja kostiju za sve žene u postmenopauzi starije od 65 godina, za muškarce starije od 70 godina, osobe s određenim rizičnim čimbenicima kao što su reumatski artritis, kronične bubrežne i jetrene bolesti, šećerna bolest tip 1, produljena upotreba lijekova koji dokazano uzrokuju gubitak koštane mase i sličnim dijagnozama koje utječu na kvalitetu kostiju te učestalim prijelomima kostiju.

Priprema za denzitometriju

Posebna priprema za denzitometriju nije potrebna. Preporučuje se nošenje odjeće koja nema metalnih dijelova (patenti, žice u grudnjacima, ukrasi i sl.). Snimanje traje kratko, neinvazivno je i bezbolno.

Pacijent za vrijeme pretrage leži mirno na leđima. Standardno se snima lumbalna ili slabinska kralježnica te oba kuka. U situacijama kada je kralježnica operirana ili kada je značajno degenerativno promijenjena snimaju se oba kuka. Ako imate protezu jednog kuka, snima se suprotni, a ako imate oba protetička kuka, snima se samo lumbalna kralježnica.

Neinvazivna radiološka dijagnostička metoda

Radiografija

Radiografija ili rendgensko snimanje je neinvazivna radiološka dijagnostička metoda, koja vrlo često ima vodeću ulogu u postavljanju dijagnoze i daljnjem praćenju tijeka razvoja bolesti. Rendgensko snimanje podrazumijeva izlaganje dijela tijela od interesa malim dozama ionizirajućeg zračenja kako bi se dobila dijagnostička slika s prikazom unutarnjih struktura tijela.

U postavljanju dijagnoze rendgensko snimanje se može kombinirati i drugim dijagnostičkim metodama, kod nas najčešće ultrazvukom, gdje jedna drugu nadopunjuju dijagnostičkim informacijama nekih slučajeva bolesnih stanja organizma.

U današnje vrijeme su rendgenska snimanja dovedena na visok stupanj sigurnosti od štetnih utjecaja zračenja. Redovita testiranja i kontrole uređaja i zaštitnih sredstava, u suradnja s ustanovama koje se bave kontrolom i održavanjem tehničkih standarda prilikom upotrebe rendgenskog zračenja, maksimalno smanjuju rizik od štetnih utjecaja zračenja te se koriste najmanje potrebne doze zračenja za dobivanje dijagnostički vrijednih slika.

Rendgen i trudnoća

Ako ste žena u reproduktivnoj dobi upozoravamo Vas da ionizirajuće zračenje može oštetiti Vaš plod. Ako sumnjate na mogućnost trudnoće, možete se savjetovati s našim liječnikom i rendgensko snimanje zamijeniti ultrazvukom ili Vas može savjetovati o daljnjim mogućim postupcima.

Priprema za radiografiju

Rendgensko snimanje obično ne zahtijeva posebnu pripremu. Pregled je brz, jednostavan i bezbolan. Ovisno o dijelu tijela koji se snima potrebno je skinuti dio ili svu odjeću sa sebe. Također, ovisno o dijelu tijela koji se snima, potrebno je ukloniti sve moguće metale (nakit, naočale, zubne proteze, satove i slično).

Jedan dio tijela snima se u više projekcija, pa su dvije ili tri snimke istog dijela tijela uobičajene, tj. za očekivati. Rendgensko snimanje izvodi inženjer radiološke tehnologije, a potom će liječnik specijalist radiologije analizirati slike i izdati radiološki nalaz.

Dentalna radiologija

Dvodimenzionalna i trodimenzionalna

Dentalna radiologija

Dentalna radiologija je esencijalna u suvremenoj dentalnoj medicini. Dio je radiologije koji se bavi upotrebom rendgenskog zračenja u svrhu postavljanja dijagnoze, planiranja stomatoloških postupaka, te praćenju razvoja bolesti i rezultata stomatološkog liječenja.

Dentalna radiologija je od izuzetne važnosti u endodonciji, restorativnoj stomatologiji, dentalnim protetičkim implantološkim procesima, oralnoj kirurgiji, u otkrivanju karijesa, promjene pulpe, periapikalnih i parodontalnih promjena te trauma zubi. Primjenjuje se također u planiranju terapije tumora i trauma čeljusti te u prikazu statusa mliječne i trajne denticije te anomalija razvoja zubi.

Dentalnom radiografijom moguće je zube, koštane strukture u području čeljusti, maksilarne sinuse i temporomandibularne zglobove snimiti dvodimenzionalno i trodimenzionalno. U dvodimenzionalne rendgenske snimke zubi spadaju intraoralne snimke, ortopantomografija i teleradiogram / cephalogram, a u trodimenzionalne snimke CT zubi.

Priprema za dentalnu radiologiju

Dentalna radiografija ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu pacijenta samo je potrebno skinuti sve metale na području glave i vrata (nakit, ukrasi za kosu, zubne proteze i sl). Postupak snimanja traje svega nekoliko minuta i bezbolan je i siguran za pacijenta. Nakon obavljenog snimanja, izdaje Vam se slika na radiografskom filmu i CD-u, a sliku je na zahtjev pacijenta ili stomatologa moguće poslati i na mail. Nije potrebno prethodno naručivanje.

Poliklinika Kantrida nudi usluge:

01

Intraoralne snimke zubi

02

Ortopantomogram

03

Teleradiogram / cephalogram​

04

Kompjuterska tomografija zubi / cbct

Specijalistički pregled lokomotornog sustava

Ortopedski pregled

Ortopedija je grana medicinske znanosti koja se bavi sprječavanjem, liječenjem, uspostavljanjem funkcije i istraživanjem bolesti i deformacija sustava za kretanje kojeg nazivamo i lokomotorni sustav ili koštano-mišićni sustav.

Lokomotorni ili koštano-mišićni sustav sastavljen je od kostiju, mišića i spojeva među kostima. Kosti su pasivna, a mišići aktivna sastavnica ovog sustava. Kostur, koji se sastoji od 206 kostiju, pruža tijelu oslonac i omogućava mu stalan oblik. Mišići omogućavaju međusobno primicanje ili odmicanje pojedinih dijelova tijela, a spojevi, odnosno zglobovi, pružaju stalnost i gibljivost.

U ortopedskom liječenju provode se konzervativni postupci sadrenih zavoja odnosno primjena ortopedskih pomagala, operativni zahvati (npr. ugradnja umjetnih zglobova) te rehabilitacijske mjere s pomoću fizikalne terapije, osobito kineziterapije. U novije se vrijeme unutar ortopedije razvijaju subspecijalnosti: vertebrologija, gonologija i podologija.

Vertebrologija proučava funkciju i patološke promjene kralježnice. Gonologija proučava bolesti koljena i usavršavanje operativnog liječenja ugradnjom endoproteze. Podologija proučava nastanak i mogućnosti sprječavanja deformacija stopala.

Ortoped je liječnik specijalist koji se bavi liječenjem bolesti i ozljeda lokomotornog sustava. Pregled ortopeda je specijalistički pregled kojeg je potrebno obaviti prilikom pojave akutne boli u zglobovima koja se pojavila nakon neke ozlijede, pada ili krivog pokreta ili je prisutna duže vrijeme pa se radi o kroničnoj boli. Ortopedu se možete javiti za pomoć i ako imate ograničene i bolne pokrete. Nemojte zanemarivati signale koje Vam tijelo šalje i priječite ozbiljnije probleme na vrijeme. Za sve tegobe od strane ramena, lakta, ručnog zgloba, šake, kuka, koljena, gležnja i stopala potrebno je obratiti se ortopedu.

Prilikom pregleda ortoped provodi kliničke testove, tj. postupke kojima ispituje funkcionalno (normalno) ili patološko (poremećeno) stanje pojedinih zglobova ili određenih cjelina lokomotornog sustava. Ako je stanje poremećeno, pregled se može nadopuniti eventualnim ultrazvukom ili rendgenskom snimkom u našoj ustanovi ili se pacijenta upućuje na daljnju obradu magnetskom rezonancom, kod fizijatra i slično ovisno o težini slučaja.

Priprema za ortopedski pregled

Na ortopedski pregled potrebno je donijeti nalaze prethodno učinjenih pregleda ako postoje, posebno rendgenskih snimki ili analizu magnetske rezonancije. Savjetujemo Vam da obučete udobnu odjeću koja ne ograničava ispitivanje pojedinih kretnji kako bi pregled bio ugodniji i uspješniji.

Rezervirajte
termin